Högkvarteret Fastigheter AB

Om Högkvarteret

Foto: Sanne Femling
 

Högkvarteret

Högkvarteret grundades i december 2015 men gick då under namnet Tre Tak Fastigheter AB. När bolaget växte och i samband med förvärvet av Kv Buketten så föll det naturligt att genomföra ett namnbyte. Namnet föll på Högkvarteret. Ett genuint namn med möjlighet att bygga upp ett starkt, välkänt varumärke.

Med ett mål om att bygga ett stort fastighetsbolag så kommer Högkvarteret att synas mer och mer framöver. Fokus i nuläget ligger på mindre flerfamiljshus, men med våra framtida visioner så har vi börjat kika på nyproduktion samt större industrifastigheter.